Uddannelsesplaner

GENEREL UDDANNELSESPLAN
Det er en betingelse for praktikgodkendelse, at praktikstedet har en generel uddannelsesplan.

Styr(k) praktikanterne – Praktik for journaliststuderende og “Styr(k) praktikanterne – praktik for fotojournaliststuderende” kan med fordel bruges, når man skal beskrive læring og progression i et praktikophold.

Planen bør som minimum rumme følgende punkter:

  • Overordnet målsætning: Hvad vil vi lære praktikanterne på denne arbejdsplads?
  • Praktiktidens tilrettelæggelse: Hvilke genrer, redaktioner, formater, emneområder osv. er der mulighed for at stifte bekendtskab med på praktikstedet? Hvis der findes en fast rutine, rotation eller lignende beskrives den.
  • Introduktion af nye praktikanter: Hvordan foregår dette? Hvem har ansvaret?
  • Vejledningen af praktikanterne: Hvordan er rollerne fordelt på praktikstedet? Hvad er praktikantvejlederens ansvar (typisk den overordnede, generelle vejledning, afholdelse af praktikantmøder)?
  • Hvad er den daglige vejleders ansvar (typisk redaktionsleder/redaktions-sekretær, som giver daglig coaching og feedback)?
  • Hvordan er praksis for praktikantmøderne, som skal afholdes mindst hver anden måned?

Særlige lokale forhold, som er specifikt for denne virksomhed/medietype.

Den generelle læringsplan bør praktikstedet lade indgå som en del af den samlede præsentation af praktikstedet.
– lægges i et link på Praktikmatch.mediepraktik.dk

Lukket for kommentarer