Læringsplaner

Læringsplaner er individuelle. De er rettet mod den enkelte praktikant og skal tilpasses den enkelte praktikant læringsmål og opgaver under praktikken. Den tager afsæt i praktikstedets generelle uddannelsesplan. Læs mere om uddannelsesplaner nedenfor.

Blanket til at udfylde læringsplan: Laeringsplan-journalistik_formular-VersionJuli22

Vejledning i at udforme en individuel læringsplan: Vejledning i at udforme læringsplan

Eksempler på læringsplaner (der nogle steder er benævnt individuel uddannelsesplan):

Eksemel 1: Radio24syv-læringsplan

Eksempel 2: Individuel læringsplan Eksempel

Få mere inspiration til læringsplaner på Lene Rimestad og Gitte Gravengaards websitet om praktik: praktikvejleder.dk

Journalistforbundet har ligeledes eksempler på læringsplaner nederst på denne side. https://journalistforbundet.dk/inspiration_til_laeringsdage_for_praktikanter

GENEREL UDDANNELSESPLAN

Planen bør som minimum rumme følgende punkter:

  • Overordnet målsætning: Hvad vil vi lære praktikanterne på denne arbejdsplads?
  • Praktiktidens tilrettelæggelse: Hvilke genrer, redaktioner, formater, emneområder osv. er der mulighed for at stifte bekendtskab med på praktikstedet? Hvis der findes en fast rutine, rotation eller lignende beskrives den.
  • Introduktion af nye praktikanter: Hvordan foregår dette? Hvem har ansvaret?
  • Vejledningen af praktikanterne: Hvordan er rollerne fordelt på praktikstedet? Hvad er praktikantvejlederens ansvar (typisk den overordnede, generelle vejledning, afholdelse af praktikantmøder)?
  • Hvad er den daglige vejleders ansvar (typisk redaktionsleder/redaktions-sekretær, som giver daglig coaching og feedback)?
  • Hvordan er praksis for praktikantmøderne, som skal afholdes mindst hver anden måned?

Særlige lokale forhold, som er specifikt for denne virksomhed/medietype.

Uddannelsesplanen bruges som ramme for den individuelle læringsplan for hver praktikant.

Den generelle uddannelsesplan bør indgå i den samlede præsentation af praktikstedet.
– lægges i et link på Praktikmatch.mediepraktik.dk

Lukket for kommentarer