Uddannelsesplaner

GENEREL UDDANNELSESPLAN
Det er en betingelse for praktikgodkendelse, at praktikstedet har en generel uddannelsesplan. Bemærk, at en læringsplan er en plan for den enkelte praktikant. Læringsplanen kombinerer praktikstedets generelle uddannelsesplan med de individuelle mål og ønsker, der aftales mellem praktiksted og praktikant.

Planen bør som minimum rumme følgende punkter:

  • Overordnet målsætning: Hvad vil vi lære praktikanterne på denne arbejdsplads?
  • Praktiktidens tilrettelæggelse: Hvilke genrer, redaktioner, formater, emneområder osv. er der mulighed for at stifte bekendtskab med på praktikstedet? Hvis der findes en fast rutine, rotation eller lignende beskrives den.
  • Introduktion af nye praktikanter: Hvordan foregår dette? Hvem har ansvaret?
  • Vejledningen af praktikanterne: Hvordan er rollerne fordelt på praktikstedet? Hvad er praktikantvejlederens ansvar (typisk den overordnede, generelle vejledning, afholdelse af praktikantmøder)?
  • Hvad er den daglige vejleders ansvar (typisk redaktionsleder/redaktions-sekretær, som giver daglig coaching og feedback)?
  • Hvordan er praksis for praktikantmøderne, som skal afholdes mindst hver anden måned?

Få mere inspiration på Lene Rimestad og Gitte Gravengaards websitet om praktik: praktikvejleder.dk

Særlige lokale forhold, som er specifikt for denne virksomhed/medietype.

Den generelle læringsplan bør praktikstedet lade indgå som en del af den samlede præsentation af praktikstedet.
– lægges i et link på Praktikmatch.mediepraktik.dk

Lukket for kommentarer