Praktikdage

Efteråret 2017:

5. semester : 29.-30. november på Fænø Park i  Middelfart.