Praktikdage

4. semester (praktikstart 1. august 2015): 16. november på DMJX København eller 17. november på DMJX Aarhus

5. semester (praktikstart 1. februar 2015): 25.-26. november på Fænø Park, Middelfart

6. semester (praktikstart 1. august 2014): 23. oktober på DMJX Aarhus