Tv- og Medietilrettelæggelse

Praktiksøgningen forår 2022: (praktiksteder med journaliststuderende og TVM-studerende)
I forårets runde deltager SDU-studerende, RUC-studerende og DMJX-studerende fra både journalistuddannelsen og TVM-uddannelsen,

Tidsplan for forårets praktiksøgning, F22:

Deadline for praktikopslag: Fredag den 1. april. De offentliggøres den 22. april.

Praktikmesse: Onsdag den 20. april i Odense for praktiksøgende fra alle journalistuddannelserne. Tilmelding til messen senest 1. april via Billetto.

Åbent Hus/samtaler: Uge 17 (mandag den 25. april til fredag den 29. april 2022).

Store matchdag: Onsdag den 4. maj 2022. De studerende skal oplade deres ansøgninger inden kl. 12.00.
Kl. 12.00 får praktikstederne adgang til ansøgninger, og de skal afgive deres tilbud til studerende (tryk grøn, gul eller rød) inden kl. 13.30, hvorefter de studerende kan se, hvad de har fået af respons. Ti minutter efter kan praktiksteder se, hvad ansøgere har svaret – og sådan skifter vindue hvert 10 minut, indtil alle mulige match er fuldført.

Websitet: praktikmatch.mediepraktik.dk  er centrum for opslag, profiler af studerende, præsentation af praktiksteder, for messen og åbent hus – og for selve matchet. Her er manual: Praktikmatch-Manual praktikstederOKT2021

Regler for praktiksøgning – læs mere: Code of Conduct