Tv- og Medietilrettelæggelse

Kommende praktikantdage

4. semester 28.4-2017

6. semester 19.5-2017

5. semester (praktikstart 1. februar 2017): 29.-30. november på Fænø Park i  Middelfart.