Praktik i udlandet

Du kan tage hele eller dele af dit praktikforløb i journalistuddannelserne på et udenlandsk praktiksted.

Da praktikudvalget ikke kan garantere for kvaliteten af pladser i udlandet, er det op til den enkelte studerende og praktikvejlederen på uddannelsesinstitutionerne at sikre kvalitet gennem nøje beskrivelse af opholdet og kontakt til ansvarlig på det pågældende medie. Der er praktisk besvær og måske også økonomiske udgifter ved at tage en praktikperiode i udlandet. Men det er også en investering i din fremtid, en unik chance for at få et internationalt aspekt i din uddannelse.

Se også tidligere praktikanters erfaringer i disse videoer: http://www.mediepraktik.dk/praktik-i-udlandet/video/

Praktik på danske ambassader:

De fleste studerende tager et halvt års praktik på en dansk ambassade eller et konsulat i udlandet. Flere steder er vant til at have praktikanter fra journalist-, foto- og tvm-uddannelserne, så vejen er banet. Enkelte ambassader sender opslag til uddannelserne – se her under aktuel praktiksøgning – men ellers kan du orientere dig i mulighederne på Udenrigsministeriets hjemmeside: um.dk   Se under de enkelte lande – derefter “job” og under dette “internship”.
Tal med din uddannelses praktikvejleder om, hvorvidt stedet kan leve op til kravene til et praktikophold.

Her har der tidligere været praktikanter i udlandspraktik – se liste fra 2010 til 2020: Udlandspraktik_2010-2020-jourfoto

Se guide til at søge praktik på en dansk ambassade fra Leonora Marienlund Klint, der har været i journalistpraktik på Den Danske Ambassade i Paris.

Sådan finder du selv en plads i udlandet:

 1. Afklar med dig selv, hvorfor du gerne vil til udlandet i praktik. Gennemtænk fordele og ulemper og snak det igennem med din praktikvejleder – og med kæresten, familien eller vennerne. Når man endnu ikke har fuld sikkerhed i håndværket, kan det være en stor mundfuld at forsøge at lære det på et fremmed sprog i en fremmed kultur. Omvendt kan en succesfuld udlandspraktik være en stor oplevelse, som du vil kunne lære meget af, også ud over det rent journalistiske.
 2. Find ud af i hvilken del af verden, evt. hvilket land du kunne tænke dig at komme i praktik. Hvorfor vælger du netop det sted?
 3. Undersøg mulighederne. Langt de fleste medier har internetsider, hvor du både kan se journalistikken og finde relevante kontaktpersoner.
 4. Kontakt den mediearbejdsplads, du gerne vil i praktik på, og lav en aftale. Det er smart først at have gennemdrøftet sagen med praktikvejlederen på din uddannelsesinstitution, da det er her, du skal have godkendt praktikforløbet. Så er du forberedt på, hvad du skal huske at spørge om, og hvad der kræves af dokumentation for at praktikken i udlandet kan godkendes.

Hvilke krav stilles der til en udenlandsk plads?
Finder du selv et praktiksted i udlandet, skal det ikke godkendes af praktikudvalget som de danske praktiksteder. Dit konkrete forløb bliver i stedet godkendt af din praktikvejleder. Formålet er at sikre, at dit praktikforløb får en kvalitet, så det kan gøre det ud for en del af din obligatorisk praktik. Er tingene ikke tænkt igennem på forhånd, og er aftalerne ikke klare, er der stor risiko for at du enten får en dårlig oplevelse ud af opholdet, spilder din tid eller måske ligefrem må afbryde opholdet i utide.

For at et forløb kan godkendes, skal følgende hovedkrav almindeligvis være opfyldt:

 • Der skal være et journalistisk miljø på praktikstedet.
 • Stedet skal være indforstået med at inddrage dig i det daglige arbejde og give dig mulighed for selvstændigt at producere journalistik.
 • Stedet skal være fuldt orienteret om din uddannelse, din øvrige baggrund og dine forventninger til forløbet.
 • Der skal være nødvendige arbejdsredskaber til rådighed.
 • Stedet skal være i stand til og villig til at give nødvendig feedback og vejledning. Det er dog som regel ikke muligt at opnå en standard på dette område som svarer til et dansk praktiksted.
 • Det er en fordel, hvis stedet samtidig fungerer som praktiksted for andre studerende i det pågældende land.
 • Du skal kunne dokumentere din aftale med stedet på skrift.

Afhængig af stedet kan der være andre, specifikke krav som skal være afklaret på forhånd for at sikre et godt forløb. I visse tilfælde kan man slække på enkelte af ovenstående krav, hvis der er tungtvejende grunde til det.

ØKONOMISKE FORHOLD
Du får typisk ikke løn på et udenlandsk praktiksted, men du kan få dansk su – forudsat du har klip til det.

VIL DU VIDE MERE?

Praktikkoordinator Martin Vestergaard
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Tlf: 40 98 86 01
Email: mv@dmjx.dk

Praktikvejleder Maria Bendix Wittchen
Roskilde Universitetscenter
Tlf: 27 20 47 01
Email: nmd@ruc.dk

Praktikvejleder Niels Møller Mikkelsen
Syddansk Universitet
Tlf: 65 50 71 76
Email: nmik@sam.sdu.dk