Godkendelse af praktiksteder

Interesseret i at blive praktiksted?

Betingelserne for at blive godkendt er, at der skal være en journalist, fotojournalist og eller tv- og medietilrettelægger ansat på arbejdspladsen/redaktionen. Derudover skal opgaverne være relevante for praktikanterne, og arbejdspladsen skal påtage sig rollen som læringssted – blandt andet ved at yde løbende coaching og feedback.

Praktikpladsen skal tilslutte sig Praktikantaftalen, der fastsætter rammerne og betingelserne for praktikforløbet.  Herunder fremgår det, at praktikanterne skal have en løn på 15.359 kr./md (per 1.3.2024).

Hovedpunkter i en ansøgning:

  • Hvad er I for et medie/virksomhed/organisation?
  • Hvad laver I af relevante opgaver ift. at søge en journalist-/tvm-praktikant?
  • Hvad er I af ansatte incl. jeres kompetencer/uddannelser?
  • Hvad vil en praktikant kunne komme til at lave af opgaver?
  • Hvordan vil I påtage jer opgaven som læringssted?

Godkendelse sker efter en konkret vurdering i Praktikudvalget, og som led i godkendelsen vil ansøgeren få besøg af to medlemmer af udvalget. Udvalget holder møde februar/marts og start september hvert år.

Drøft mulighederne med praktikudvalgets sekretær, der kan vejlede ift. den konkrete ansøgning.

Kontakt Praktikudvalgets sekretær:

Praktikkoordinator Martin Vestergaard
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Helsingforsgade 6 A-D
8200 Århus N

Tlf 40 98 86 01
Email: mv@dmjx.dk