Praktikudvalget

Næste møde i praktikudvalget: 22. september 2020 hos TV2 i Odense. Materiale til næste møde, blandt andet ansøgninger om godkendelse af praktikpladser, skal mailes til udvalgets sekretær, Martin Vestergaard, mv@dmjx.dk,  senest fredag den 4. september 2020.

Praktikudvalget består for tiden (marts 2020) af:

Formand, chefredaktør Marianne Gram; næstformand, forbundsformand Tine Johansen, DJ, Anne Grete Andersen, DR (midlertidig afløser for Christian Lindhardt, Mads Vesterby Damm træder ind som ny repræsentant i udvalget for DR); praktikantchef Christian Friis Hansen, Danske Medier; chefredaktør Trine Reitz Bjerregaard, Danske Medier; redaktionschef Dorthe Kandi, Danske Medier; Birthe Møller, Producentforeningen; redaktør Christopher Nestor, TV 2.

Studieleder Louise Kjærgaard, SDU; prorektor Jens Grund Pedersen, DMJX; studieleder Mark Ørsten, RUC; studerende Rane Jonas Rosencrone von Benzon, Danske Mediestuderende.

Praktikvejleder, TVM-uddannelsen Mette Sejsbo, DMJX (observatør); praktikvejleder Maria Bendix Wittchen, RUC (observatør); praktikvejleder Niels Møller Mikkelsen, SDU og praktikkoordinator Martin Vestergaard, DMJX (sekretær for udvalget).

Forretningsorden for praktikudvalget

I Praktikudvalget sidder repræsentanter for Danske Medier (dagblade, magasiner og specialmedier), Dansk Journalistforbund, DR, TV 2, Producentforeningen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og studerende fra de tre universiteter. Bestyrelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og studienævnene ved Syddansk Universitet og Roskilde Universitet har uddelegeret opgaverne i forbindelse med journalistuddannelsernes praktiktid til Praktikudvalget.

Referater fra praktikudvalgets møder:

1/2020

3/2019
2/2019
1/2019 Ekstraordinært møde

2/2018
1/2018

2/2017
1/2017

2/2016
1/2016

3/2015
2/2015
1/2015

4/2014
3/2014
2/2014
1/2014

4/2013
3/2013
2/2013
1/2013

4/2012
3/2012
2/2012
1/2012

4/2011
3/2011
2/2011
1/2011

4/2010
3/2010
2/2010
1/2010

Lukket for kommentarer