Praktikudvalget

Praktikudvalget holder møder to gange om året.

Mødedato for forår 2020: 10. marts

I Praktikudvalget sidder repræsentanter for Danske Medier (dagblade, magasiner og specialmedier), Dansk Journalistforbund, DR, TV 2, Producentforeningen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og studerende fra de tre universiteter. Bestyrelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og studienævnene ved Syddansk Universitet og Roskilde Universitet har uddelegeret opgaverne i forbindelse med journalistuddannelsernes praktiktid til Praktikudvalget.

Praktikudvalget består for tiden (oktober 2019) af:
Chefredaktør Marianne Gram, formand; praktikantchef Christian Friis Hansen, Danske Medier; næstformand Tine Johansen, Dansk Journalistforbund; Christian Lindhardt, Danmarks Radio; redaktør Christoffer Nestor, TV 2; chefredaktør Trine Reitz Bjerregaard, Danske Medier; publicistisk chef Jesper Jürgensen, Danske Medier; Birthe Møller, Producentforeningen; redaktionschef Dorthe Kandi, Dansk Magasinpresse; studerende Majlinda Urban, Danske Mediestuderende; leder af journalistuddannelsen på RUC, Mark Ørsten; leder af journalistuddannelsen på SDU, Morten Skovsgaard; prorektor for DMJX, Jens Grund.
Observatør praktikvejleder Pia Færing, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (sekretær for udvalget).

Forretningsorden for praktikudvalget

Referater fra praktikudvalgets møder:

3/2019
2/2019
1/2019 Ekstraordinært møde

2/2018
1/2018

2/2017
1/2017

2/2016
1/2016

3/2015
2/2015
1/2015

4/2014
3/2014
2/2014
1/2014

4/2013
3/2013
2/2013
1/2013

4/2012
3/2012
2/2012
1/2012

4/2011
3/2011
2/2011
1/2011

4/2010
3/2010
2/2010
1/2010