Læringsplaner

Læringsplaner er individuelle. De er rettet mod den enkelte praktikant og skal tilpasses den enkelte praktikant læringsmål og opgaver under praktikken. Den tager afsæt i praktikstedets generelle uddannelsesplan. Læs mere om uddannelsesplaner nedenfor.

Skabelon til at udfylde læringsplan: Laeringsplan-praktik_DMJX_skabelon FEB23

Vejledning i at udforme en individuel læringsplan: Vejledning i at udforme læringsplan

Supplerende materiale:

Få mere inspiration til læringsplaner på Lene Rimestad og Gitte Gravengaards websitet om praktik: praktikvejleder.dk

Journalistforbundet har ligeledes eksempler på læringsplaner nederst på denne side. https://journalistforbundet.dk/inspiration_til_laeringsdage_for_praktikanter

 

GENEREL UDDANNELSESPLAN

‘En uddannelsesplan adskiller sig fra en læringsplan. Uddannelsesplanen er praktikstedet overordnede plan for en praktikants forløb. Uddannelsesplanen bruges som en ramme for den individuelle læringsplan for hver praktikant. 

Planen bør som minimum rumme følgende punkter:

  • Overordnet målsætning: Hvad vil vi lære praktikanterne på denne arbejdsplads?
  • Praktiktidens tilrettelæggelse: Hvilke genrer, redaktioner, formater, emneområder osv. er der mulighed for at stifte bekendtskab med på praktikstedet? Hvis der findes en fast rutine, rotation eller lignende beskrives den.
  • Introduktion af nye praktikanter: Hvordan foregår dette? Hvem har ansvaret?
  • Vejledningen af praktikanterne: Hvordan er rollerne fordelt på praktikstedet? Hvad er praktikantvejlederens ansvar (typisk den overordnede, generelle vejledning, afholdelse af praktikantmøder)?
  • Hvad er den daglige vejleders ansvar (typisk redaktionsleder/redaktions-sekretær, som giver daglig coaching og feedback)?
  • Hvordan er praksis for praktikantmøderne, som skal afholdes mindst hver anden måned?

Særlige lokale forhold, som er specifikt for denne virksomhed/medietype.

Uddannelsesplanen bruges som ramme for den individuelle læringsplan for hver praktikant.

Den generelle uddannelsesplan bør indgå i den samlede præsentation af praktikstedet.
– lægges i et link på Praktikmatch.mediepraktik.dk