Regler for praktiksøgning

Praktikanter fra Kommunikationsuddannelsen

Kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole tilbyder studerende med stærke faglige kompetencer til at udføre konkrete kommunikationsopgaver i en praktikperiode på seks måneder.

De kommunikationsstuderende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har en bred kommunikationsfaglig baggrund. De kan bl.a.:

  • Deltage i pressearbejde fra strategi til pressemeddelelse og pressekontakt
  • Udføre journalistiske opgaver
  • Arbejde med web & sociale medier – både i billeder, lyd og video
  • Foretage analyser og effektmålinger
  • Bidrage til arbejdet med kampagner fra idé til udførelse

Kommunikationsuddannelsen har to gange årligt praktikanter fra både 3. og 6. semester, som kommer skiftevis fra Journalisthøjskolen i Århus og København

  1. semesters praktikanter modtager SU, hvorfor praktikken er ulønnet. 6. semesters praktikanter modtager løn under deres praktikophold. Lønnen aftales mellem praktikant og praktiksted.

Forskellen på praktikanterne fra 3. og 6. semester er, at 6. semesters praktikanterne alle har min. seks måneders erhvervserfaring og derfor kan arbejde mere selvstændigt samt har en mere solid faglig viden.

 

Godkendelse som praktiksted

Praktiksteder der ikke tidligere har været godkendt som praktiksted, skal opfylde de følgende tre krav:

  1. Praktikstedet skal som minimum have én fastansat medarbejder med en kommunikationsfaglig[1]
  2. Praktikstedet forpligter sig til løbende at give praktikanten faglig sparring på og evaluering af deres arbejde.
  3. Praktikstedet skal tilbyde praktikanten fagligt relevante kommunikationsopgaver.

Det er et krav, at praktiksted og praktikant udfylder Læringsplan (kan downloades som pdf i “Aktuel praktiksøgning”) samt en praktikkontrakt. Det er en anbefaling, men ikke et krav, at man anvender DMJX’ kontrakt (kan downloades som pdf i “Aktuel praktiksøgning”). Begge dokumenter skal praktikanten efterfølgende uploade I DMJX’ interne system.

For yderligere oplysninger kontakt:

Ole Rasmussen

ADJUNKT/PRAKTIKKOORDINATOR

EMDRUPVEJ 72
DK-2400 KØBENHAVN NV

MOB +45 51 60 93 01
MAIL ORA@DMJX.DK

[1] Det dækker over kommunikationsuddannelser fra fx universiteter, handelsskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Lukket for kommentarer