Evalueringer

Hver uddannelsesinstitution evaluerer efter egne retningslinjer – og de studerede modtager links til denne fra deres studieadministration.

Derudover opfordrer vi parterne til at lave en gensidig evaluering af praktikopholdet.

GAMLE SKEMAER
Hvis parterne ønsker en mere verbaliseret evalueringsform, så vedlægges her de to gamle skemaer til inspiration.

Praktikstedet

Praktikanten

Lukket for kommentarer