Evalueringer

Deltag i evalueringen
Når du har afsluttet et praktikforløb bedes du evaluere praktikstedets evne til at udvikle dine færdigheder i faget.
Din evaluering bruges både af praktikstedet til eventuelt at forbedre nogle ting – men også af fremtidige praktikanter til at vælge mellem de mange praktiksteder.
Du optræder naturligvis anonymt i evalueringen efterfølgende.

GAMLE SKEMAER
Hvis parterne ønsker en mere verbaliseret evalueringsform, så vedlægges her de to gamle skemaer til inspiration. Disse skal ikke længere afleveres til uddannelsesinstitutionerne.

Praktikstedet

Praktikanten