Praktiksøgning forår 2020 – detaljer om messe med videre

Praktiksøgning forår 2020,  v. Martin Vestergaard, opdateret 6.4.20

Om praktikmesse og Åbent Hus –  under hensyn til corona-restriktionerne.

Plan pga. corona-restriktioner:
Praktikmessen og Åbent Hus  kommer til at køre online. Messen er ment som et “vindue”, hvor de studerende kan afsøge praktiksteder mere bredt og uformelt, mens fasen ved Åbent Hus er mere målrettet: De studerende er nok mere afklarede i deres valg og praktikstederne får muligheder for at komme tættere på de studerende. Derfor giver det fortsat god mening at gennemføre processen i tre faser med selv Store-Match-Dag som den tredje fase.

Praktikopslag
Praktiksteder opretter sig i Praktikmatch og lægger opslag på senest tirsdag den 14. april. (kan strækkes til den 16.4, HVIS man lige mailer mv@dmjx.dk, at opslag er på vej).

Praktikmessen-online afvikles onsdag den 22. april fra kl. 8 – 18.

Praktikstederne må gøre sig ekstra umage for at præsentere sig for praktiksøgende. Det sker online via et link på Praktikmatch, som stederne selv lægger på. Deadline fredag den 17. april kl. 18. Linket skal føre til et website (eller en pdf), som praktikstederne selv styrer form og indhold for.
Se eksempler, der allerede er lagt ud – store og mindre steder. Det kan være god inspiration:
BFA
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner
TV2 Nyhederne

Det er IKKE meningen, at praktikstederne bare skal lægge et link til deres overordnede nyhedssite.

Inspiration til messe-online:

Indhold af jer praktiksite eller pdf-præsentation:

I bør lave en generel information om jer som praktiksted, der kan blive liggende fremover, og som I kan opdatere efter behov. (Det skal afløse præsentationerne i mediepraktik.dk, der har det med at blive glemt..). Og I kan bruge den præsentation, I allerede har liggende, hvis den stadig er aktuel.

Det kan være en ide at lægge eksempler på jeres produktioner/links ud på sitet, give adgang bag betalingsmure i en prøveperiode og lignende.

Desuden bør I beskrive (vise/fortælle), hvad praktikanter får af muligheder og opgaver, og hvordan deres forhold i øvrigt vil være under praktikforløbet. Nogle har videointerviews med praktikanter.

Kontaktmuligheder på messedagen:
På siden om jer selv bør I have et link eller anden information, der er målrettet praktikmessen den 22. april.
Her bør I beskrive mere konkret, hvilke muligheder, der er for dialog og opklarende spørgsmål på dagen.

Vær tydelige omkring, hvem de studerende kan kontakte, hvornår og hvordan (telefon, mail, skype….). Det kan være nuværende eller tidligere praktikanter, der sidder klar til at svare på spørgsmål, eller det kan være praktikantvejledere eller andre

I kan tilbyde ”videokonferencer” eller anden form for interaktion. Det er helt op til jer, hvordan I styrer det, og om I tilbyder en eller flere af disse seancer.

Alle praktiksteder (og på facebooksiden for praktikantvejledere) modtager et link til et google-sheet, hvor alle kan skrive deres tider op for eventuelle videomøder o.l., så ikke alle lægger dem samtidigt. Det er alene for overblikkets skyld, og google-sheet erstatter ikke jeres onlinepræsentation med kontaktmuligheder. Linket til google-shette kan ikke lægges på denne side, da enhver så ville kunne gå ind og redigere i sheetet.

Detaljer om videomøder:
Læg link og/eller grundig information ud til de studerende om, hvordan de skal koble sig på. Der er mange muligheder for videokonferencer, og der er mange forslag til, hvad de er bedst at bruge. Nogle mediehuse og institutioner må kun – af sikkerhedshensyn – bruge ét system. Andre er mere frit stillede. Mange af de studerende er vant til at have online-undervisning via Teams, der er et videokonferencesystem. Under corona-krisen har de studerende vænnet sig til online møder og dialog, og de er gode til det.!

Tip: Var det ikke en overvejelse værd, om eksempelvis fagmedier gik sammen om at præsentere sig som praktiksted (-er), eller organisationer og organisationsmedier, eller kommuner og regioner, eller nogle provinsmedier….?

Forventningsafstemning: De fleste af jer kender de fysiske praktikmesser, og her kan man opleve, at nogle praktikpladser bliver bestormet, mens der er meget lidt interesse for andre.

Det samme vil givetvis ske på en online-messe. Nogle af jer vil opleve en massiv interesse. Andre kan vente forgæves på et opkald. Og de mere offensive og ihærdige af jer, der er vant til lige at gafle en rådvild studerende hen til jer, får ikke samme mulighed.

Det er denne ramme, som vi kan tilbyde. Vi – alle praktikantvejledere fra uddannelserne – vil love jer, at vi stærkt opfordrer alle vores studerende til at være nysgerrige og modige: Undersøge steder, de ikke har hørt om før og turde kontakte praktiksteder, de slet ikke havde forestillet sig, de ville søge.

Men det kræver også, at I lader dem kigge uforpligtende forbi.

Åbent Hus i uge 18, mandag den 27.4 – fredag den 1.5.2020

Åbent Hus er en lidt skæv betegnelsen for det, som kommer til at ske i denne uge, for det er slet ikke sikkert, det bliver muligt at vise noget frem. Vi vil anbefale jer at planlægge efter, at Åbent Hus kommer til at foregå online i en eller anden form.

Åbent Hus er typisk næste trin i afklaringsprocessen for de studerende. Til messen har de studerende (forhåbentlig) orienteret sig bredt, og til Åbent Hus er de mere målrettede. Fokus ved Åbent Hus bør være på at lære hinanden bedre at kende. Det er formentlig i højere grad redaktører/ansvarlige for ansættelsen, der er aktive omkring Åbent Hus som kontaktpersoner og dem, der faciliterer eventuelle for-samtaler.

Åbent Hus kan foregå som videomøder, hvor interesserede er interesserede og eventuelle tider for individuelle samtaler. Praktiksteder kan annoncere dette, når de for “besøg” på messen.

Formen for at afvikle Åbent Hus vil givetvis afhænge af, hvor stor interessen for netop jeres praktiksted er. Praktikudvalget vil snarest tage stilling til, om det vil anbefale en fælles linje for, at alle praktiksteder holder Åbent Hus online, eller om det er op til stederne selv at afveje formen ift. de gældende coronarestriktioner.

Åbent Hus-online kan forhåbentlig give os alle nogle erfaringer, som vi kan bruge fremover ift., at de studerende har svært ved nå fra den ene ende af landet til den anden i løbet af Åbent Hus-ugen.

BEMÆRK: Det kan være en fordel at skrive jeres Åbent Hus tider og form ind i det link, der også handler om messen. Det vil give jer mulighed for at justere senere, hvis forholdene tillader det.

Stor Match-Dag 6. maj
Store Match-Dag vil blive afviklet online på sitet: praktikmatch.mediepraktik

Praktikstederne får adgang til ansøgninger kl. 12.00. Match med studerende starter kl. 13.30. De studerende søger hjemmefra. (Normalt ville vi anbefale, at de var samlet på uddannelserne.).

Praktikanter og praktiksteder, der ikke har fået et match, kan efter matchrunderne kontakte hinanden og evt. indgå en aftale. Praktikvejledere på uddannelserne vil vejlede deres respektive studerende, der ikke har fået et match.

 

Bookmark permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *