Om forlængelser og godkendelser af praktik pba coronasituationen

Til praktikanter og praktiksteder

Coronasituationen har påvirket alle praktikanternes praktikforløb. Mange er sendt hjem og skal arbejde på nye måder, og det kan der fortsat være god læring i.

Vi erfarer også, at enkelte praktikanter stort set ikke har relevante opgaver, og vi har fået forespørgsler om, hvorvidt det er muligt at forlænge praktikken for at indhente den manglende læring.

Det er en mulighed, men en forlængelse vil være en absolut undtagelse og kan kun godkendes i helt særlige tilfælde. Alle andre muligheder skal være udtømt m.v. Se nedenfor.

Vi står midt i en ”corona-timeout”, hvor vi ikke kender rammer og vilkår for de næste måneder, og samtidig starter en ny praktikmatch-proces her i april måned. Derfor er der mange ubekendte forhold, vi alle skal forholde os til.

Vi har på den baggrund etableret en proces, der kan håndtere eventuelle anmodninger om forlængelser/ny praktiksøgning.
Muligheden omfatter kun praktikanter, som afslutter et 12 eller 6 måneders praktikforløb denne sommer. Praktikanter, der er startet 1. februar 2020 i en 12-måneders praktik, vil først kunne få vurderet en eventuel forlængelse i efteråret, når vi kender konsekvenserne af coronasituationen.

Proces ved afgørelse om forlængelse af praktikken eller ej.

Inden torsdag den 16. april kl. 16 skal praktikant og/eller praktiksted anmode om at få forlænget praktikantens praktikforløb eller (for nogle praktikanter) anmode om mulighed for at søge en ny praktik.

En begrundet anmodning om forlængelse af praktikken skal sendes til praktikkoordinatoren/uddannelsens praktikvejleder.

Et ad hoc-nedsat udvalg vil træffe en afgørelse seneste 1. maj 2020 kl. 12.00. SDU, RUC og DMJX sammensætter eget udvalg. Udvalget vil så vidt muligt træffe afgørelsen i en dialog med praktikanten og praktikstederne.

Kriterier for vurdering af en eventuel forlængelse af praktikken:

Coronarestriktionerne blev sat i værk den 13. marts. Derfor er der gået mindre end en arbejdsmåned (der er også en påskeferie imellem), når ad-hoc-udvalget skal vurdere eventuelle anmodninger. Denne måned kan ikke i sig selv berettige en forlængelse af praktikken. En tommelfingerregel er, at der skal være mindst to måneder uden aktivitet (normalt er der tale om et sygdomsforløb) i en 12 måneders praktik, før vi overvejer en forlængelse.

Derfor skal andre forhold spille ind.
– Praktikanten har forud haft længere fravær pga. sygemelding eller lign.
– Praktikstedet/praktikanten/uddannelsen kan godtgøre, at praktikstedet nok ikke kan tilbyde et tilfredsstillende praktikforløb i en længere periode frem i tiden.
– Praktikstedet/praktikanten/uddannelsen kan godtgøre, at alle alternative løsninger er udtømt – og det ikke er muligt at tilbyde anden relevant læring.
– Øvrige forhold kan spille ind.

Bemærkninger:
Processen er en ad-hoc-ordning, der alene er rettet mod at håndtere følgerne af den aktuelle corona-situation i forhold til forårets praktiksøgningsrunde. Den erstatter ikke det almindelige system for godkendelse af praktikforløbet. Derfor kan det ske, at et praktikforløb senere kan vurderes til ikke at kunne godkendes og/eller kan vurderes til at skulle forlænges.

Praktikstederne bør agere efter, at praktikken ikke forlænges. De skal altså slå nye praktikstillinger op som planlagt (deadline 14. april.). Skulle de få en forlængelse, så er de – om nødvendigt – berettigede til at trække deres opslag tilbage inden matchdagen den 6. maj.

Praktikanter skal være opmærksomme på deres samlede situation. En forlængelse på eksempelvis to måneder kan føre til en periode med orlov, og nogle af uddannelser kører et halvtårshjul, andre et helårshjul. Derfor vigtigt at drøfte den samlede situation ved en eventuel anmodning om forlængelse/ny praktik med uddannelsens praktikvejleder.

Bookmark permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *